SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE SP. Z O.O.

ŻŁOBEK
MAŁY SZKRAB

O NAS

Nasz żłobek to miejsce bezpieczne i przyjazne dla maluszków.

Zapewniamy miejsce dzieciom od 5 miesiąca życia do 3 lat.

Jesteśmy podzieleni na kameralne grupy liczące od 13 do 16 maluszków.

 W każdej grupie prowadzimy zajęcia ogólnorozwojowe dostosowane do wieku dzieci,  opierając się na pozytywnej dyscyplinie oraz nowatorskich metodach pracy pozwalających na harmonijny rozwój maluchów.

Poprzez szereg zajęć dodatkowych rozbudzamy zainteresowania dzieci oraz kształtujemy pozytywny wizerunek siebie.

Stawiamy na przyjazną i ciepłą atmosferę zbliżoną do warunków domowych.

Naszą pracę wykonujemy z pasją i pełnym zaangażowaniem.

 Głównym celem pracy z naszymi podopiecznymi jest dążenie do ich samodzielności.

Wiemy, że dziecko samodzielne jest pewne siebie i łatwiej zdobywa nowe umiejętności.

REKRUTACJA W NASZYM ŻŁOBKU TRWA CAŁY ROK

CENNIK USŁUG:

 1. Opłata administracyjna (jednorazowa) – 300,00 złotych.
 2. Opłata zmienna, z tytułu zapewnienia wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek)  – 17,00 złotych (jeden dzień).
 3. Opłata stała, z tytułu zapewnienia opieki zgodnie z rozkładem czasu pracy Żłobka (6.00 – 16.30).
  • dla Opiekunów Prawnych zamieszkałych w Katowicach – 1050,00 złotych*
  • dla Opiekunów Prawnych zamieszkałych poza miastem Katowice – 1650,00 złotych
 •  *Zadanie jest dofinansowane z budżetu miasta Katowice.
 

W RAMACH CZESNEGO ZAPEWNIAMY:

  • Środki higieniczne tj. pieluszki jednorazowe, chusteczki nawilżane, chusteczki suche
  • Zajęcia dodatkowe (dogoterapia, sensoplastyka, język angielski)
  • Materiały do zajęć dodatkowych
  • Codzienne zajęcia ogólnorozwojowe

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAMY POD NUMERAMI:

+48 693 201 513 lub  032 420 42 57

Wszystkich rodziców zainteresowanych współpracą prosimy o wypełnienie Oświadczenia dotyczącego danych osobowych opiekunów i dziecka, dostępnego poniżej oraz zapraszamy na spotkanie, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Plan dnia

6.00 – 8.30 Przyjmowanie dzieci
8.30 – 9.00 Przygotowanie do śniadania
9.00 – 9.30 Śniadanie
9.30 – 10.30 Zajęcia dodatkowe oraz ogólnorozwojowe
10.30 – 11.30 Swobodna działalność dzieci, przebywanie na świeżym powietrzu
11.30 – 12.00 Obiad
12.00 – 13.30 Pora snu lub wypoczynku dzieci
13.30 – 14.15 Wybudzanie dzieci, zabiegi higieniczne
14.15 – 14.30 Podwieczorek
14.30 – 16.30 Zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci

Naszym maluszkom codziennie organizujemy szereg zajęć dostosowanych do ich zainteresowań, umiejętności oraz etapu rozwojowego na jakim się znajdują. Na naszych tablicach informacyjnych rodzice mogą codziennie znaleźć plany tygodniowe, gdzie odnotowane jest w kilku punktach co czeka na maluszki.

Ciocie przygotowują plany, korzystając między innymi z metod tj.:

 • Pozytywna dyscyplina
 • Bajkoterapia
 • Zabawy paluszkowe i dźwiękonaśladowcze
 • Dziecięce masażyki metoda Marty Bogdanowicz
 • Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki Batii Strauss
 • Metoda Pedagogiki
 • Zabawy wg. KLANZY
 • Metoda Porannego Kręgu
 • Zabawy Metodą Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborn
 • Program Aktywności opracowane przez M.Ch. Knillów
 • Teatrzyk tj. Kamishibai, z wykorzystaniem kukiełek, pacynek
  i prawdziwych aktorów
 • Zabawy tematyczne w zaaranżowanych kącikach tematycznych
 • Zabawy umuzykalniające z użyciem ciekawych instrumentów

Dodatkowo dwa razy w miesiącu organizujemy większe uroczystości tematyczne związane z porą roku lub wypadającym w kalendarzu świętem, a także zapraszamy gości specjalnych. 

 

Harmonogram imprez

KONTAKT

Adres

KATOWICE 40-423
UL. KRAWCZYKA 1

TELEFON KOMÓRKOWY

693 201 513

Email

zlobek@synercom.pl

Pozostałe dane firmy

NIP 954 18 86 126
REGON 273185870 Numer konta: PEKAO S.A.
Oddział Mysłowice
19 1240 4315 1111 0000 5299 5882

GALERIA

DZIEŃ RODZINY 01.07.2022
Żłobek „Mały Szkrab”

ŻŁOBEK MAŁY SZKRAB

DZIEŃ RODZICA

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

FESTYN RODZINNY

Charytatywny Festyn Rodzinny
Żłobek „Mały Szkrab”

ZOBACZ RELACJĘ VIDEO

RODO

Czym jest RODO?

RODO (ang. GDPR) czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

RODO weszło w życie w maju 2016, natomiast należy je stosować od 25 maja 2018 roku.

Jakie są cele RODO?

RODO reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Zastosowano w nim wiele nowych rozwiązań, które mają na celu zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych. Dane osobowe, które przekazujemy, są jedną z naszych najcenniejszych wartości, z czego bardzo często nie zdajemy sobie sprawy. A każdy z nas ma prawo do prywatności.

Co trzeba zrobić?

Nie trzeba się z nami dodatkowo kontaktować w temacie RODO. Wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.

Dlaczego przetwarzamy dane Państwa i Państwa Dzieci i co to jest przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych to wszystkie działania, które możemy wykonywać na danych: zbieranie (poprzez np. formularze), utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie (w wersji papierowej lub elektronicznej), adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNA Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dzieci w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zawarcia umowy i jej realizacji w zakresie i w celu zapewnienia dziecku do lat 3 prawidłowej opieki podczas pobytu w placówce: Żłobek Mały Szkrab, Katowice 40 – 467, ul. Krawczyka 1. Jest to zgodne z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Jeśli pojawią się pytania …

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem wskazanym w zamieszczonej na tej stronie klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. – jako Administrator – powołała inspektora ochrony danych.

Dane kontaktowe:

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.
Anna Bogulak
ul. Karolinki 1
40-467 Katowice
e-mail: inspektorochronydanych@synercom.pll

Zadaniem inspektora ochrony danych – zgodnie z artykułem 39 RODO – jest:

  • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz Pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
  • monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
  • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
  • współpraca z organem nadzorczym,
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Obowiązek informacyjny

Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do podania informacji w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 13 RODO). Aby zrealizować ten obowiązek, SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. publikuje na swojej stronie internetowej informacje dla poszczególnych kategorii osób.

Jako Administrator informujemy, iż w sprawach ochrony swoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@synercom.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, ul. Karolinki 1, 40 – 467 Katowice.